Hướng dẫn sử dụng i24h.vn

1. Đăng ký thành viên:
- Sau khi bạn đăng ký phải liên hệ bằng email admin@codexanh.com để kích hoạt
- Hoặc chát Face: https://www.facebook.com/i24h.vn

2. Cài đặt mặc định web i24h.vn mặc định vào trình duyệt